پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که خوردن آن ها فواید سلامتی زیادی برای بدن دارند. آنها هم در مکمل ها و هم در غذاهای تخمیری یافته می شوند. پروبیوتیک ها ممکن است عملکرد ایمنی بدن و سلامت دستگاه گوارش و قلب شما را بهبود بخشند.

چندین مطالعه نشان می دهد که پروبیوتیک ها می توانند به شما در کاهش وزن و چربی شکم کمک کنند.

چگونه پروبیوتیک ها می توانند به شما در کاهش وزن و چربی شکم کمک کنند؟

باکتری های روده ممکن است بر تنظیم وزن بدن تأثیر بگذارند

صدها میکروارگانیسم در سیستم هضم شما زندگی می کنند. این میکروارگانیسم ها، به تجزیه فیبرها که بدن انسان قادر به هضم آن نیست کمک می کنند و آنها را به اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه مانند بوتیرات تبدیل می کنند.

دو خانواده اصلی باکتری مفید به نام های باکتروئیدها (bacteroidetes) و فرمیکوت ها (firmicutes) در روده وجود دارد. به نظر می رسد وزن بدن به تعادل این دو خانواده باکتری مربوط می شود. مطالعات انسانی و حیوانی نشان داده است که افراد با وزن متوسط ​​دارای باکتریهای روده ای متفاوت از افراد دارای اضافه وزن یا چاقی هستند.

در اکثر این مطالعات، در افراد چاق چربی بیشتری وجود دارد و در مقایسه با افراد با وزن متوسط، باکتریوئیدهای کمتری دارند. با این حال، چندین مطالعه نتوانسته اند ارتباطی بین نسبت firmicutes-to-bacteroidetes و چاقی پیدا کنند. برخی از مطالعات حیوانی همچنین نشان می دهد که وقتی باکتریهای روده از موش های چاق به روده موش های لاغر پیوند شدند، موش های لاغر دچار چاقی شدند. مطالعات نشان می دهد که باکتری های روده ممکن است نقش مهمی در تنظیم وزن بدن داشته باشند.

چگونه پروبیوتیک ها بر وزن بدن تأثیر می گذارند

روش هایی که پروبیوتیک ها بر روی وزن بدن و چربی شکم تأثیر می گذارند هنوز به درستی شناخته نشده اند. اما به نظر می رسد پروبیوتیک ها از طریق تولید استات، پروپیونات و بوتیرات که اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه هستند، بر اشتها و مصرف انرژی تأثیر می گذارند.

تصور می شود که برخی از پروبیوتیک ها ممکن است جذب چربی در رژیم غذایی را مهار کرده و مقدار چربی دفع شده با مدفوع را افزایش دهند. به عبارت دیگر، آنها باعث می شوند که بدن شما کالری کمتری از غذاهایی که می خورید “برداشت” کنند. مشخص شده است که باکتری های خاصی مانند آنهایی که از خانواده لاکتوباسیلوس هستند به این ترتیب عمل می کنند.

پروبیوتیک ها همچنین ممکن است از راه های دیگر با چاقی مقابله کنند، از جمله:

ترشح هورمون های تنظیم کننده اشتها: پروبیوتیک ها ممکن است به آزاد سازی هورمون های کاهش دهنده اشتها مانند پپتید -1 (GLP-1) و پپتید YY (PYY) شبیه گلوکاگون کمک کنند. افزایش سطح این هورمون ها ممکن است به شما در سوزاندن کالری و چربی کمک کند.

افزایش سطح پروتئین های تنظیم کننده چربی: پروبیوتیک ها ممکن است سطح پروتئین آنژیوپویتین 4 را افزایش دهند (ANGPTL4). این ممکن است منجر به کاهش ذخیره چربی شود.

مهار جذب چربی از دستگاه گوارش: تصور می شود برخی از پروبیوتیک ها مانند خانواده لاکتوباسیلوس ها می توانند جذب چربی در رژیم غذایی را مهار کرده و میزان چربی دفع شده با مدفوع را افزایش دهند. به عبارت دیگر آنها باعث جذب کالری کمتری می شوند.

کاهش التهاب: شواهد قوی برای ارتباط بین چاقی و التهاب وجود دارد. با بهبود سلامت پوشش روده، پروبیوتیک ها می توانند التهاب سیستمیک را کاهش دهند و از چاقی و سایر بیماری ها پیشگیری کنند.

به طور کلی، پروبیوتیک ها ممکن است تعداد کالری دریافتی شما از غذا را کاهش دهند. آنها همچنین بر سطح هورمون ها و پروتئین های مربوط به اشتها و ذخیره چربی تأثیر می گذارند و همچنین به طور بالقوه التهاب را کاهش می دهند، که می تواند باعث چاقی شود.

چگونه پروبیوتیک ها می توانند به شما در کاهش وزن و چربی شکم کمک کنند؟

پروبیوتیک ها ممکن است به شما در کاهش وزن و چربی شکم کمک کنند

بررسی اخیر بر روی مطالعات کاملاً طراحی شده در مورد پروبیوتیک ها و کاهش وزن در افراد دارای اضافه وزن و چاقی نشان می دهد که پروبیوتیک ها می توانند به شما در کاهش وزن کمک کرده و درصد چربی بدن را کاهش دهند. مطالعات نشان داده است که گونه های خاصی از خانواده لاکتوباسیلوس می توانند به شما در کاهش وزن و چربی شکم کمک کنند.

در یک مطالعه، خوردن ماست با حاوی لاکتوباسیلوس فرمنتوم یا لاکتوباسیلوس آمیلووروس در طی 6 هفته چربی بدن را 3-4٪ کاهش داد. مطالعه دیگری بر روی 125 رژیم غذایی دارای اضافه وزن، اثرات مکمل های لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر کاهش وزن و حفظ وزن را بررسی کرد.

زنان دارای اضافه وزن که 3 ماه از پروبیوتیک استفاده می کردند نسبت به سایر زنان، 50 درصد بیشتر وزن کم کردند و در مرحله تثبیت وزن نیز کاهش وزن ادامه دار بود. لاکتوباسیلوس گاسری از بین باکتری های پروبیوتیک بررسی شده تا به امروز، لاکتوباسیلوس گاسری امیدوار کننده ترین اثرات را در کاهش وزن نشان می دهد.

به طور کلی نشان داده شده است که چندین سویه پروبیوتیک در خانواده لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم باعث کاهش وزن و چربی شکم می شود. لاکتوباسیلوس گاسری به نظر می رسد یکی از موثرترین ها باشد.